Thành tích

Trải qua tròn 8 năm hình thành và phát triển, Công ty đã đạt được những kết quả:

– Là đơn vị đầu tiên sản xuất thành công lúa lai tại tỉnh Hà Giang (lúa giống Việt Lai 20), giới thiệu và quảng bá nhiều giống lúa chất lượng cho các tỉnh miền núi như Việt lai 20, Việt lai 20 THM, Hương biển 3, Đất Cảng 1 …

– Sản xuất và cung cấp hơn 1 triệu khay nhựa gieo mạ trên 30 tỉnh, thành trong cả nước.

– Là doanh nghiệp đầu tiên chuyển giao công nghệ mạ khay, máy cấy lúa cho hơn 30 đơn vị thuộc tỉnh Hà Giang và Yên Bái. Là doanh nghiệp thành công đưa máy gặt lúa sử dụng tại tỉnh Hà Giang. Giới thiệu và bán hàng trăm máy công nghệ cao cho sản xuất lúa.