Nhân sự

Hàng năm, Công ty rà soát lại tuyển dụng thêm nhiều cán bộ, nhân viên mới với cơ chế ưu đãi đồng thời xem xét người lao động cũ để bổ sung cơ chế tăng thu nhập hoặc thanh lý Hợp đồng mà người lao động không chấp hành kỷ luật, không cống hiến và phát triển cho Công ty. Gửi cán bộ, nhân viên có nguyện vọng làm việc lâu dài cho Công ty đi học các lớp văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn và lấy đó là nòng cốt để phát triển. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, tư duy nghề nghiệp để quy hoạch cán bộ và thăng cấp nhằm phát huy hết khả năng của từng người.

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Ông Trần Hữu Đạt
Chức vụ: Chủ sở hữu danh nghiệp, Giám đốc công ty kiêm Giám Đốc chi nhánh Công ty TNHH An Đạt Thành tại tỉnh Hà Giang

  • Kỹ sư cầu đường: Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
  • Kỹ sư Kinh tế: Đại học bách khoa Hà Nội

Ông Vũ Trí Muỗm

Chức vụ: Phó giám đốc

Chuyên ngành sửa chữa máy, động cơ

Bà Lê Thị Hường

Chức vụ: Phó giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH An Đạt Thành tại thành phố Hải Phòng

Ông Vũ Văn Thành

Chức vụ: Phụ trách xưởng cơ khí

Trung cấp Xây dựng – chuyên ngành cơ khí

Bà Bùi Thị Thu Hằng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Đại học Hải Phòng – chuyên ngành Kế toán, tài chính.