Hội thảo: Giống lúa thuần Hương Biển 3 và giống lúa lai Việt Lai 20 thế hệ mới vụ xuân 2018

0

Này 31/5/2018, chi nhánh công ty TNHH An Đạt Thành tại tỉnh Hà Giang kết hợp với xã Vĩ Thượng đã tổ chức Hội thảo: Giống lúa thuần Hương Biển 3 và giống lúa lai Việt Lai 20 thế hệ mới vụ xuân 2018.

Bạn cũng có thể thích