Hội thảo: Đánh giá mô hình giống lúa lai “Việt lai 20 thế hệ mới” vụ xuân 2018

0

Ngày 12/06/2018, Chi nhánh công ty TNHH An Đạt Thành tại tỉnh Hà Giang phối hợp với TTDV & Chuyển giao KHKT về nông lâm nghiệp Huyện Bắc Quang tổ chức hội thảo Đánh giá mô hình giống lúa lai “Việt lai 20 thế hệ mới” vụ xuân 2018.

Bạn cũng có thể thích