Hội nghị: Đánh giá mô hình lúa lai Việt Lai 20 thế hệ mới và giống Hương Biển 3 kháng bạc lá vụ Đông Xuân 2018

0

Ngày 10/06/2018, chi nhánh công ty TNHH An Đạt Thành tại tỉnh Hà Giang phối hợp cùng HTX Đức Tiến đã tổ chức Hội nghị: Đánh giá mô hình lúa lai Việt Lai 20 thế hệ mới và giống Hương Biển 3 kháng bạc lá vụ Đông Xuân 2018.

Bạn cũng có thể thích