Trụ sở kinh doanh

Trụ sở chính: Thứa đất số 200, tờ bản đồ số 19, khu đất ở, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng. Diện tích đất sở hữu là 283m2.

Cơ sở sản xuất kinh doanh do Công ty trực tiếp quản lý:

1. Chi nhánh Công ty Công ty TNHH An Đạt Thành tại Hải Phòng

Địa chỉ: 252 Hoàng Quốc Việt, Kiến An, Hải Phòng. Diện tích đất: 1.086m2.

2. Chi nhánh Công ty Công ty TNHH An Đạt Thành tại Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Diện tích: 3.500m2. Chi nhánh trực tiếp triển khai thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Hà Giang. Giám đốc Công ty TNHH An Đạt Thành đồng thời là giám đốc của Chi nhánh Công ty TNHH An Đạt Thành tại tỉnh Hà Giang.